Frequention on Slovakia - Air Transport Europe


[ Home ] [ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ WorldAeroData.com Message Board ]

Posted by Branislav Mika on January 14, 2003 at 03:31:14:

Aké frekvencie používa spoločnosť Air Transport Europe na území Slovenskej Republiky?


Follow Ups:Post a Reply

Name:
Email (optional):

Subject:

Comments:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ WorldAeroData.com Message Board ]